ul. Piłsudskiego 2 A
42-600 Tarnowskie Góry
tel.: 322 848 253

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach
Konrad Łaszkiewicz

Kancelaria Komornicza nr IV

w Tarnowskich Górach

ul. Piłsudskiego 2 A
42-600 Tarnowskie Góry

 

tel/fax: 32 284 82 53
e-mail: tarnowskie.gory.k.laszkiewicz
@komornik.pl

godziny pracy kancelarii:
poniedziałek - czwartek: 08:00 - 16:00
piątek: 08:00 - 15:00

komornik przyjmuje interesantów:
wtorek: 12:00 -  16:00

Wpłat można dokonywać‡ w kasie kancelarii w godzinach pracy kancelarii lub na konto nr:
ING Bank Śląski S.A.
20 1050 1230 1000 0090 3023 0537

Szybki kontakt

Mapa dojazdu

Komornik Tarnowskie Góry

 

K O M U N I K A T

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 od dnia 30-03-2020 r. do odwołania kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Konrada Łaszkiewicza
nie przyjmuje interesantów.

Kontakt telefoniczny z kancelarią możliwy jest pod numerem telefonu: 32 284 82 53 

Adrese-mail: tarnowskie.gory.k.laszkiewicz@komornik.pl 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy numer: 

20 1050 1230 1000 0090 3023 0537 ING Bank Śląski SA 

W tytule przelewu należy podać sygnaturę sprawy oraz imię i nazwisko wpłacającego.

  

Prosimy o zrozumienie i przepraszamy za utrudnienia.

 
 
Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.
Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
  1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  3. sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
Strona ma charakter czysto informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.